Sponsors

Naast een bijdrage van de Parkinson Vereniging, is Parkinson Café Maastricht helemaal afhankelijk van donaties en sponsoringen. Wij danken hiervoor:

En niet te vergeten onze anonieme donateurs.

Wilt u ook een donatie doen? Dan kan dat via NL40 RABO 0156 9062 44 t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. ‘Gift Parkinson Café Maastricht + uw naam en adres.’